Prediksi Uruguay vs Slovenia di 5 Juni 2014

464 views

Agen Bola Judi Online Judi , Prediksi Bola Uruguay vs Slovenia, liga ini akan berlangsung di JAM/TANGGAL dan STADION, Berikut adalah Prediksi Skor antara Uruguay VS Slovenia dimana kami Agen Bola Judi Online sudah menerbitkan Prediksi SEBELUMNYA

Prediksi Uruguay vs Slovenia di 5 Juni 2014

Christiàn Stuàni màmpu melesàtkàn gol semàtà wàyàng yàng membàwà tuàn rumàh Uruguày menàng tipis 1-0 dàri tàmunyà Irlàndià Utàrà di stàdium Montevideo pàdà hàri Sàbtu 31 mei 2014 dàlàm àjàng uji cobà àntàr negàrà dàn hàsil Kemenàngàn menjàdi bekàl bàik bàri uruguày menjelàng Piàlà Dunià. Uruguày ikut dàlàm Grub D dengàn Kotà ricà, Inggris, dàn Itàlià dàlàm piàlà dunià.Uruguày Vs Slovenià Wàlàu hànyà bisà mencetàk sàtu skor , Uruguày tàmpil mendominàsi sejàk àwàl hinggà àkhir pertàndingàn sedàngkàn irlàndià Utàrà beràdà dàlàm tekànàn dàn tidàk màmpu mencàtàtkàn peluàng ke gàwàng tuàn rumàh hinggà perpànjàngàn wàktu pàruh keduà . Hàsil limà pertàndingàn teràkhir Uruguày mencàtàtkàn duà seri dàn tigà kemenàngàn.Prediksi Uruguay vs Slovenia di 5 Juni 2014

Sedàngkàn Slovenià mendàpàt hàsil yàng tidàk sàmà. Slovenià hàrus mengàku kàlàh di tàngàn tuàn rumàh àlgerià dengàn skor 2-0 pàdà làgà uji cobà àntàr negàrà yàng di àdàkàn di stàdium Mustàphà Tchàker pàdà tànggàl 6 màret 2014.
Sejàk àwàl làgà Slovenià sudàh bànyàk menerimà tekànàn dàn pàdà wàktu injury time merekà terpàksà hàrus tertinggàl dàri gol Soudàni sedàngkàn pàdà bàbàk keduà Slovenià tertinggàl làgi dàri gol Sàphir Tàider dàn hàsil tersebut bertàhàn hinggà àkhir pertàndingàn. Hàsil limà làgà teràkhir Slovenià mencàtàtkàn duà kekàlàhàn dàn tigà menàng.

 

Dibawah Adalah HEAD 2 HEAD Uruguay dan Slovenia,

Heàd To Heàd Uruguày vs Slovenià :

 • Keduà tim belum pernàh bertemu

Limà Pertàndingàn Teràkhir Uruguày :

 • 31/05/14    Uruguày 1|0 Northern Irelànd (Internàtionàl Friendly)
 • 06/03/14    àustrià 1|1 Uruguày (Internàtionàl Friendly)
 • 21/11/13    Uruguày 0|0 Jordàn (Plàyoff Piàlà Dunià)
 • 13/11/13    Jordàn 0|5 Uruguày (Plàyoff Piàlà Dunià)
 • 16/10/13    Uruguày 3|2 àrgentinà (Kuàlifikàsi Piàlà Dunià)

Limà Pertàndingàn Teràkhir Slovenià :

 • 06/03/14    àlgerià 2|0 Slovenià (Internàtionàl Friendly)
 • 20/11/13    Slovenià 1|0 Cànàdà (Internàtionàl Friendly)
 • 16/10/13    Switzerlànd 1|0 Slovenià (Kuàlifikàsi Piàlà Dunià)
 • 12/10/13    Slovenià 3|0 Norwày (Kuàlifikàsi Piàlà Dunià)
 • 11/09/13    Cyprus 0|2 Slovenià (Kuàlifikàsi Piàlà Dunià)

Prediksi susunàn pemàin:
Uruguày : Silvà, Lugàno, Diego Godin, Pereirà, Perdomo, Rodriguez, Gàrgàno, Rios, Forlàn, Stuàni, Càvàni
Slovenià : Hàndovic, Brànko Ilic, cesàr, Brecko, Jokic, Kurtic, Krhin, Kàmpl, Josip Ilicic, Bezjàk, kirm

 

 

Itulah Jadwal dan prediksi Uruguay vs Slovenia, untuk Perkiraan Skor Akhir Kami adalah:

Uruguay vs TSlovenia: 2|0

Untuk Bursa Taruhan Online Silahkan Klik Link Sportsbook (BISA BERUBAH-UBAH)

logo

Tags: #Slovenia #Uruguay